Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem przez Lemar Electric Sp. z o.o. danych osobowych subskrybentów newslettera.

1) Respektując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) które obowiązuje od 25 maja 2018 r. i szanując Państwa prawa dotyczące ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do ich przetwarzania w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

2) Administratorem Danych Osobowych jest firma Lemar Electric Sp. z o.o., z siedzibą w Mysłowicach (41-400), przy ul. Katowickiej 104, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000403385

3) Poprzez formularz do zapisu do newslettera będziemy zbierać następujące dane osobowe: – adres e-mail – jeżeli został/a Pan/Pani subskrybentem naszego newslettera będziemy wysyłać do Ciebie kilka razy w miesiącu informacje marketingowe dotyczące: promocji, akcji rabatowych, nowości produktowych, wydarzeń firmowych związanych z ofertą i działalnością Lemar Electric Sp. z o.o.

4) Podanie danych osobowych w polu zapisu do newslettera jest dobrowolne. Brak zaznaczonych (wszystkich) klauzul w polu zapisu do newslettera skutkuje brakiem zapisu.

5) Jeśli w którymś momencie, po zapisie do newslettera, nie będzie Pani/Pan życzyć sobie aby dane były przetwarzane dla celów wysyłki newslettera może Pani/Pan przesłać do nas stosowny sprzeciw na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych. na e-maila marketing@lemarelectric.pl

6) Dane osobowe będą przechowywane, w oparciu o Twoją zgodę, do czasu zakończenia realizowania przez nas celu, którego dotyczyła wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Ciebie zgody.

7) Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych (RODO) masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W tym celu skontaktuj się z nami prześlij wiadomość e-mail na: marketing@lemarelectric.pl

Powrót do góry